Ekonomia muzeum

EKONOMIA MUZEUM
POLSKO-BRYTYJSKA KONFERENCJA
I WARSZTATY DLA MUZEALNIKÓW
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

25-26 listopada 2010 r. (czwartek-piątek)

Konkurs na opracowanie graficzne konferencji »

Pojęcie "ekonomia muzeów" łączy kluczowe aspekty zarządzania muzeum: inwestycje, architekturę, edukację, działania społeczne, ochronę dziedzictwa umieszczając je w kontekście szeroko pojętego ekonomicznego funkcjonowania instytucji muzealnej. Specyfika muzeum to również zagadnienia związane z etyką zawodową, wynikające z niej ograniczenia współpracy z rynkiem, obowiązek misji ochronnej i misji edukacyjnej, z zarazem nowy sposób myślenia o "majątku publicznym".

Cele konferencji:

 • określenie kapitału społeczno-ekonomicznego muzeów,
 • opisanie przemysłów kreatywnych wokół muzeum,
 • pokazanie muzeum jako instytucji kapitałowej,
 • wskazanie jakie są możliwości uzyskiwania przychodów przez muzea;
 • wskazanie inwestycji przynoszących wymierne rezultaty w kontekście ekonomicznego funkcjonowania muzeum (np. cyfryzacja i informatyzacja);
 • wskazanie zagadnień etycznych towarzyszących komercjalizacji muzeów;
 • określenie granicy między dopuszczalną komercjalizacją, a kulturową misją muzeum.

Organizatorzy:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
 • Muzeum Pałac w Wilanowie
 • UK Trade & Investment (Ambasada Brytyjska w Warszawie)
 • Polski Komitet Narodowy ICOM/UNESCO

Założenia konferencji [PDF, 280 KB]

Sekretariat konferencji
Muzeum Pałac w Wilanowie
ul. St. Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
tel. 22 842 48 09
fax 22 842-31-16
konferencja@ekonomiamuzeum.pl

Strona konferencji:  www.ekonomiamuzeum.plkonferencja ekonomia muzeum