Etap I. Muzeum otwarte - seminarium i warsztaty w Polsce


Termin: 10.-15. października 2011 r.
Miejsce:
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Przewidziano część seminaryjną, podczas której eksperci polscy wyłożą podczas 3 wykładów połączonych z dyskusją podstawy teoretyczne omawianych zagadnień, odpowiedzą na pytania uczestników, zapytają uczestników o ich oczekiwania wobec projektu. W części drugiej przewidziano realizację 3 autorskich warsztatów w oparciu o aktywne metody działań muzealnych, twórczych i społecznych, których opisy przedstawiono poniżej. Pozwolą uczestnikom na praktyczne poznanie działań „otwierających muzeum” a także na wymianę doświadczeń między polskimi i norweskimi uczestnikami. Działania będą realizowane zarówno w przestrzeni muzeum regionalnego w Ostrołęce, jak i w przestrzeni społecznej wokół muzeum.

1. „Porządek rzeczy” - Janusz Byszewski - Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej  Zamek Ujazdowski w Warszawie

Opis warsztatu: Przedmioty towarzyszą nam całe życie; są ważne i w sztuce, i dla poetów czy filozofów. Termin „porządek” ma wiele znaczeń: od tego codziennego (np. robienie porządków w szafie) po porządek w architekturze czy sztuce.

Podczas warsztatów uczestnicy podzieleni na zespoły będą działać w różnych miejscach i środowiskach, by kolekcjonować przedmioty (i ich historie) według wspólnie przyjętej zasady (np. „przedmioty odrzucone”, „poetyckie” czy „pierwsze i repliki”). Stworzone w przestrzeni publicznej kolekcje zostaną umieszczone w nowym kontekście (w sali wystawowej), by stać się materiałem dla interaktywnej wystawy, na której ze wszystkich zgromadzonych obiektów publiczność będzie – według zaproponowanych przez siebie zasad – tworzyć kolejne instalacje (np. „porządek świata”, „porządek poetycki” czy „ordo res”). Ekspozycja będzie „płynna”, a z wcześniejszymi realizacjami będzie można zapoznać się oglądając dokumentację fotograficzną. Zarysowana struktura warsztatu może być  modyfikowana zależnie od dynamiki sytuacji i wypełniana nowymi treściami przez uczestników.


2.  „Fotoplastykon” - Maria Parczewska - Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej  Zamek Ujazdowski w Warszawie


Projekt nawiązuje do starej techniki prezentacji fotografii. Technika ta zostanie w trakcie warsztatu uzupełniona osobistym komentarzem do prezentowanych zdjęć. Warsztat przebiegać będzie dwutorowo. Ze zbiorów rodzinnych (zdjęcia w posiadaniu prowadzącej warsztat) wybrane zostaną zdjęcia dokumentujące uroczystości, ważne wydarzenia, sposoby spędzania wolnego czasu, wakacji, imprez młodzieżowych i dziecięcych. Dzięki użyciu aparatów fotograficznych zostanie też zaprezentowana codzienność, której nie widać na pierwszy rzut oka – ukryta, niepozorna, nie rzucająca się w oczy, a jednak istotna, stanowiąca dopełnienie obrazu oczywistego, do jakiego przywykliśmy na co dzień. Podobne działania mogą być realizowane w środowiskach wzajemnie się dopełniających – seniorów i wnuków, młodzieży licealnej i dysfunkcyjnej społecznie. Dzięki takim działaniom można przezwyciężać izolację i sprzyjać zrozumieniu potrzeb i zainteresowań grup wzajemnie zdychotomizowanych. Dzięki użyciu prostych urządzeń stworzymy szansę profesjonalnej ekspozycji efektów pracy, które prezentować można zarówno w muzeum, gdzie interaktywna wystawa może egzystować na równych prawach z programem instytucji, jak też przestrzeni społecznej środowisk zaangażowanych w projekt: uniwersytetów trzeciego wieku, szkół, czy w przestrzeniach podwórek, ulic, parków itd..


Metody pracy:

  • wykłady teoretyczne i dyskusje obejmujące problemy związane z animacją muzealną, psychologicznymi i społecznymi aspektami animacji i kreatywności, antropologią codzienności; wymiana doświadczeń między muzeami polskimi i norweskimi
  • prezentacje bogatej dokumentacji LET dotyczącej działań z zakresu: edukacji muzealnej, animacji kultury, community arts,  (od działań kameralnych z domami dziecka, szkołami, uczelniami, ośrodkami resocjalizacji, więzieniami, muzeami, społecznościami lokalnymi po duże projekty europejskie).
  • warsztaty twórcze wykorzystujące różnorodne środki, tworzywa, media, języki sztuki bazujące na autorskich scenariuszach LET realizowane w i poza muzeum;Metoda pracy LET zakłada użycie materiałów zarówno plastycznych, gotowych przedmiotów, tworzyw naturalnych, jak i zaawansowanych technologii: aparatów cyfrowe, kamer, magnetowidów, komputerów) oraz różnorodnych języków sztuki współczesnej np. instalacji, performance, technik para teatralnych, poezji wizualnej, książki artystycznej, foto i wideo projektów.

Finalne produkty projektu:

  • Opracowanie i rozpowszechnienie dokumentacji metodycznej w formie płyty CD
  • Druk ilustrowanego wydawnictwa metodycznego dotyczącego edukacji twórczej i badań nad codziennością w trzech językach.