Etap II. "Antropologia codzienności - nowe wyzwania dla muzeów". Seminarium w Niemczech

Termin: wiosna 2011
Miejsce: Berlin, Genshagen, Eisenhüttenstadt

„Antropologia codzienności – nowe wyzwania dla muzeów”
Seminarium "Historia współczesna/historia teraźniejszości".

Obecnie w Niemczech istnieje kilka inicjatyw wprowadzających w życie muzeów zjawisko historii współczesnej/historii teraźniejszej. Badania muzeologiczne dowodzą, że na przestrzeni czasu muzea radykalnie zmieniały swój obszar zainteresowań.
Był czas w którym niemieckie muzea historyczne zbierały materiały kulturalne, które wyszły z użytku, operując tym samym w ograniczonej przestrzeni historycznej. W innych latach, muzea aktywnie brały udział w rozwoju nowoczesnych technologii. Historyczne przedmioty, które były gromadzone w kolekcjach muzeów były używane by ulepszyć kulturę materialną w ramach świadomej strategii modernizacji. W niektórych dekadach muzea skupiały się na okresie późnego średniowiecza, a w jeszcze innych, aktywnie uczestniczyły w procesie tworzenia tożsamości narodowej a ich kolekcje miały na celu pokazanie „autentycznych” form kulturalnych narodu. W rzeczywistości, poszczególne muzea kładą nacisk na inny okres historyczny, znaczenie pojęcia „historyczny” jest zatem wysoce niesprecyzowanym zagadnieniem muzeologicznym.  Obecny trend, czyli moda na kulturę nowoczesną nie jest niczym nowym.

Motywacja tej zmiany ma charakter dwoisty, z jednej strony ma podłoże polityczne a z drugiej teoretyczno-ideologiczne. Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad zwrot w formach kulturalnych pośród modernistycznych (lub postmodernistycznych) środowisk stał się jeszcze bardziej widoczny. Obecne formy kulturalne są niezwykle efemeryczne, nowe technologie mediów i kultura konsumencka nieustannie zmieniają nasze życie. Jeżeli współczesne procesy kulturalne i formy kultury nie będą przez nas dokumentowane, zostaną zapomniane i znikną w krótkim czasie. Motywacja praktyczna by dokumentować teraźniejszość jest zatem koniecznością.

Motywacja teoretyczna wyrasta ze zbiegu dwóch powiązanych ze sobą dyskursów, jeden jest wyrazem krytycznej refleksji na temat pojęcia historii jako „dziedzictwa”, drugi jest politycznym przedefiniowaniem muzeum jako „instytucji dialogu”. Zmiana ta, może być zdefiniowana jako reorientacja z zainteresowania ocaleniem materiału historycznego od zapomnienia w stronę zainteresowania ramami historycznymi teraźniejszości. Obecne zainteresowanie teraźniejszością nie jest zatem oddaleniem się od perspektywy historycznej i odpowiedzialności instytucjonalnej a raczej próbą połączenia przeszłości i przyszłości w nowy sposób. 

Podczas seminarium zostaną przedstawione aktualne zagadnienia teoretyczne i założenia kulturalne dotyczące tego tematu.  Zostaną również przedstawione oraz przedyskutowane główne idee, stanowiska i   bieżące praktyki stosowane przez muzea w tej dziedzinie.

 

Instytucje biorące udział w projekcie:
1.    Federalna Akademia Edukacji Kulturalnej Wolfenbüttel
2.    Fundacja Genshagen
3.    Muzea biorące bezpośredni udział:
•    Museum Neuköln, Berlin
•    Museum der Dinge/Werkbundarchiv, Berlin
•    Dokumentationszentrum der Alltagskultur der DRR  Eisenhüttenstadt