Idea

Projekt szkoleniowy - W stronę nowoczesnego muzeum – praktyka i teoria

Projekt zapoczątkowany międzynarodową konferencją, która odbyła się 6 - 7 marca 2008 w Warszawie. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich muzealników. Uczestnicy wyrazili potrzebę kontynuacji tego projektu w formie warsztatów szkoleniowych organizowanych cyklicznie kilka razy w roku. Punktem wyjścia dla tych warsztatów będą fora tematyczne z marcowej konferencji. Proponowane szkolenia rozpocznie sesja dla kadry zarządzającej muzeami, następne warsztaty będą miały charakter specjalistyczny dla określonych pionów działalności muzeów i instytucji kultury.

Adresaci:

przedstawiciele mazowieckich muzeów: państwowych, samorządowych, prywatnych; partnerzy instytucjonalni muzeów – pracownicy galerii i domów kultury.

Cele projektu:

  • wypracowanie przez przedstawicieli muzeów mazowieckich oraz ekspertów polskich i zagranicznych rozwiązań, które mogłyby być wdrażane w muzeach, m.in. w takich obszarach jak współpraca międzynarodowa muzeów, wymiana wystaw, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, promocja, społeczne inicjatywy muzeów, nowe technologie w muzeach, nowe idee w muzealnictwie, edukacja muzealna;
  • wymiana informacji i dobrych praktyk między przedstawicielami mazowieckich i zagranicznych muzeów;
  • „giełda projektów partnerskich” - nawiązanie współpracy pomiędzy muzeami z Mazowsza, a również z muzeami z regionów partnerskich, realizacja wspólnych projektów.

Koordynatorem merytorycznym warsztatu oraz całego projektu jest prof. dr hab. Dorota Folga Januszewska – historyk
i teoretyk sztuki, muzeolog, wieloletni pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie, autorka raportu o stanie muzeów
w Polsce w latach 1989 – 2008 oraz ponad 250 publikacji z zakresu sztuki współczesnej, teorii muzeologii.

Podczas warsztatów zostaną omówione praktyczne aspekty organizacji wymiany wystaw na poziomie międzynarodowym: ramy prawne, wymagania konserwatorskie, zalecenia techniczne, a także kwestie związane z przygotowaniem współpracy od strony kuratorskiej i instytucjonalnej. Niemieccy i polscy prelegenci przedstawią także własne doświadczenia w obszarze wymiany wystaw. Uczestnikami warsztatów będą m.in. muzealnicy z Saksonii – Anhalt, regionu partnerskiego Mazowsza.
W ten sposób chcemy zainicjować bliższą współpracę muzeów z obu regionów. Podczas „Giełdy partnerskiej” zaplanowanej drugiego dnia warsztatów zainteresowane muzea niemieckie i polskie będą miały możliwość zaprezentowania się i przedstawienia pomysłów na wspólne projekty oraz przedyskutowania ich z potencjalnymi partnerami i ekspertami.

Koordynator projektu:

Marcin Śliwa – Współpraca Zagraniczna

tel. 22 586 42 50
e-mail:
m.sliwa@mckis.waw.pl


Organizator:

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki