Konkurs

Konkurs na opracowanie koncepcji graficznej konferencji skierowany jest do studentów
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W szczególności uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić:

 • znak graficzny konferencji, w wypadku znaku kolorowego konieczne jest przedstawienie także czarno-białej wersji wraz z propozycją liternictwa (fonty) zintegrowanego z charakterem znaku
 • projekt – zarys formy strony internetowej (kompozycja, czcionka, układ)
 • nagłówek papieru listowego/ formularzy i innych druków, które będą towarzyszyć konferencji

Wyróżnione prace zostaną pokazane na wystawie towarzyszącej konferencji , zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i prezentowanej przez okres nie krótszy niż dwa tygodnie.

Udział w konkursie jest anonimowy. Praca konkursowa na płycie CD/DVD opatrzona godłem powinna być nadesłana lub dostarczona wraz z zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem i zawierającą imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy autora. Prace należy składać na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie do 20 kwietnia 2010 roku w Dziekanacie Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.

Zgłoszone prace ocenione zostaną przez Jury w skład którego wejdą:

 • prof. Ksawery Piwocki, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • prof. Dorota Folga-Januszewska, Kierownik Katedry Sztuki, Teorii i Muzeologii Współczesnej IHS UKSW
 • prof. Piotr Smolnicki, Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie
 • dr Piotr Majewski – wicedyrektor Departamentu Dziedzictwa MKiDN
 • Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie
 • Marcin Śliwa, przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
 • Ewa van Veenendaal Rawicz – UK Trade&Investments, Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie
 • Bartłomiej Gutowski, Katedra Sztuki, Teorii i Muzeologii Współczesnej IHS UKSW
 • przedstawiciel studentów Wydziału Grafiki ASP w Warszawie wskazany przez Dziekana Wydziału

Przy ocenie pracy Jury będzie brało pod uwagę:

 • wartość artystyczną projektu
 • innowacyjność projektu
 • zgodność z ideą konferencji

Przyznana zostanie Nagroda Główna wybrana z 10 nominacji.

Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 5000 złotych (pięć tysięcy złotych). Dopuszczone będą także nagrody sponsorskie.

Regulamin konkursu [PDF, 0.5 MB]