Plany i działania

W stronę nowoczesnego muzeum

Realizując ten projekt chcemy pomóc mazowieckim muzeom w sprostaniu wyzwaniom współczesności. Nowoczesne zarządzanie muzeum to dziś m.in. otwieranie się na nowych odbiorców i nowe formy komunikacji, postrzeganie muzeum jako istotnego elementu przemysłów kultury, wprowadzanie nowych technologii, organizacja innowacyjnych działań edukacyjnych, czy  międzynarodowa wymiana wystaw.  Poprzez organizację seminariów, warsztatów, wizyt studyjnych i giełd partnerskich umożliwiamy wymianę informacji i dobrych praktyk między przedstawicielami mazowieckich i zagranicznych muzeów.

Działania zrealizowane:

 • marzec 2008 - W stronę nowoczesnego muzeum międzynarodowa konferencja otwierająca projekt
 • listopad 2008 - Edukacja w Muzeum - wizyta studyjna muzealników z Mazowsza w Saksonii Anhalt
 • styczeń 2009 - Nowoczesne zarządzanie muzeum - seminarium dla zarządzających muzeami
 • styczeń 2009 - Praktyczne zasady pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych dla muzeów
 • czerwiec 2009 - Muzeum dobrych relacji
 • grudzień 2009 - Międzynarodowa wymiana wystaw czasowych
 • grudzień 2009 - Giełda partnerska z udziałem muzealników z Norwegii i Niemiec
 • listopad 2010 - "Ekonomia muzeów" Polsko-brytyjska konferencja i warsztaty dla muzealników


Plany 2011

Muzeum Otwarte/Antropologia codzienności - warsztaty polsko - niemieckie

Geneza:

Muzea podobnie jak inne instytucje kultury poszukują nowej formuły. Szują żywego kontaktu z widzem, odchodzą od tradycyjnych form ekspozycji, traktowania obiektu jako celu samego w sobie na rzecz obiektu jako punktu wyjścia do refleksji i działań.

Cele: otwarcie muzeów na nowe formy aktywności:

 • wystawy czasowe i tematyczne realizowane w przestrzeniach publicznych poza budynkiem muzeum
 • projekty badawcze dokumentujące i analizujące współczesność i codzienność,
 • działania pogłębiające społeczną świadomość i wzmacniające relacje międzyludzkie. 

Forma: seminarium i warsztaty na Mazowszu i w Niemczech
Termin: październik 2011/maj 2012

Partnerzy projektu:

Laboratorium Edukacji Twórczej CSW Zamek Ujazdowski
Federalna Akademia Edukacji Kulturalnej w Wolfenbuetel - Niemcy

Finansowanie: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

 

Wysokie technologie w muzeach

Geneza:

Od początku lat 90.tych XX w. muzea na wielką skalę wdrażają najbardziej zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne. Przodują muzea techniki i nauki, które uważane są powszechnie za najbardziej  zaawansowane technologicznie  instytucje udostępniania wiedzy. Muzea artystyczne i archeologiczne stopniowo prezentują nowoczesne technologie w projektach ekspozycyjnych i naukowych.

Cele:

 • zastosowanie nowoczesnych technologii w muzeach, od nowoczesnych metod konserwacji po przewodniki po muzeum w telefonie komórkowym
 • wskazanie zmian w zarządzaniu jaka dokonują się w muzeum używającym wysokich technologii
 • wskazanie specjalistów których warto zatrudniać
 • analiza granic bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu wysokich technologii technologii
 • zaprezentowanie wpływu wysokich technologii na podniesienie atrakcyjności muzeum, edukacji muzealnej i rozrywki w muzeum.  

 

Kontakt:

Marcin Śliwa - koordynator projektu
Tel.: 022 586 42 50
m.sliwa@mckis.waw.pl


Konsultant merytoryczny projektu:
prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
d.folgajanuszewska@uksw.edu.pl
 

www.mazowieckiemuzea.pl